1) Ons het die afgelope tyd geleenthede gehad om met sekere besighede te gepraat het in die vleis bedryf. Ons wil vir die Here baie dankie se vir die positiewe ontvangs.

2) Bid dat die Here veral ook besighede sal inbring om hierdie visie verder te neem. Bid dat Godlike leiers sal opstaan vir hul geloof en vas sal staan teen al die aanvalle.

3) Bid dat die Here die harte van gelowiges sal aanraak om deel te word van hierdie gebedsketting.

4) Bid dat die Here dit op gelowiges se harte sal lê om hulself werklik toe te wy aan gebed en vas te staan teen die aanvalle teen ons geloof.

5) Bid dat ons nooit by die punt sal kom waar ons die Moslems haat nie, want ook hulle is geskep na Sy beeld. Bid dat ons die onderskeid sal kan trek tussen die Moslem en sy vernietigende geloof genaamd Islam. Dat ons die mens sal liefhê, maar hierdie valse geloof wel sal haat.

6) Prys die Here ook dat ons finansiële direkteur wat gesukkel het met Bell Sindroom soveel herstel het al. Bid dat hy ook verder die Here se geneesende hand sal ervaar.

7) Dank ons Hemelse Vader vir die positiewe reaksie van gemeentes en sending organisasies.

8) Bid dat die Here die geestelike oë van mense sal open sodat hulle sal sien wat in Suid-Afrika en in die res van die wêreld gebeur met Islam.

9) Bid dat die Here 'n maatskappy op jou hart sal plaas as Hy nie alreeds so gedoen het nie. Bid dan dat die Here hierdie maatskappy sal aanraak sodat hulle ook in hulle handel en wandel so Sy naam groot sal maak. As die Here dit dan ook so op jou hart sou lê om betrokke te wees om hierdie maatskappy aan ons voor te stel sal ons op enige moontlike manier wil help hierin.